Chci pomoct nevyléčitelně nemocným

Zakládáme si na tom, aby naši podporovatelé měli informace o tom, co děláme a věděli, že finanční prostředky z jejich daru byly využity transparentně.

 Prostřednictvím pravidelné komunikace tak budete mít jistotu, že Váš dar pomohl skutečně tam, kde měl – tedy konkrétním pacientům a jejich rodinám.

Srdečně Vám děkujeme!

Chci podpořit:Proč darovat Mobilnímu hospici Strom života?

Protože pomáháme zajistit důstojnost člověka i situaci, kterou omezuje vážná nemoc. Prioritou je pro nás, aby každý pacient mohl rozhodovat sám o sobě, formulovat svá přání a potřeby, které budou reflektována. Poskytujeme specializovanou paliativní péči v domácím prostředí, kde se lidé cítí nejlépe a kde si přejí trávit poslední dny svého života. Vnímání pacienta nezužujeme jen na roli nemocného, ale zajímáme se o celého člověka v jeho kontextu (jeho koníčky a záliby, rodinu a další životní role).
Protože hospicové služby pomáhají pacientům ve všech věkových kategoriích. I když si mnozí lidé myslí, že paliativní péče hospiců je určena převážně právě pro seniory, velká část našich pacientů je v mladším věku, jsou to rodiče malých dětí nebo přímo dětští pacienti. V rámci našich služeb máme potřebné vybavení a odborníky, kteří se právě na dětskou paliativní péči zaměřují.
Protože zajištění mobilní hospicové péče je závislé na příjmech z darů. Změna legislativy nám umožňuje čerpat na část našich zdravotních služeb úhradu ze zdravotního pojištění. Ačkoliv je to změna, kterou jsme velmi uvítali, nepokrývá nám platba ze zdravotních pojišťoven veškeré náklady na multidisciplinární péči. Jsme tak i nadále závislí na příjmech z darů.
Protože mobilní hospicová péče představuje méně nákladný způsob péče o nevyléčitelně nemocné pacienty než je například péče v pobytových a zdravotnických zařízeních. Pro naši společnost jsou tak s ohledem na demografické změny terénní zdravotní a sociální služby do budoucna vhodným řešením, které spojuje jak odbornou péči, tak lidský přístup a respekt důstojnosti člověka.
Protože výše i četnost daru je skutečně na Vás a nebude Vám ji nikdo určovat. Nemusíte se bát, že bychom Vám zasílali složenku s předepsaným darem. Všechny naše podporovatele motivujeme k darování tím, že jim předáváme informace o tom, jak jejich peníze pomáhají a jak velkou změnu díky nim uskutečňujeme. K darování se nedá nutit, k darování je třeba nadchnout!

Darujte a přidejte se k těm, kterým není lhostejné, jak lidé v naší společnosti umírají!

Podpořit nás můžete také bankovním
převodem na číslo účtu: 308372556/0300, VS 222

Váš dar je možné zohlednit při podávání daňového přiznání za daný kalendářní rok. Podpořili jste nás a přejete si obdržet potvrzení o daru? Vyplňte prosím tento formulář POTVRZENÍ O DARU. Po jeho vyplnění Vám potvrzení zašleme.

Obrovskou pomocí jsou pro nás pravidelné dary, které nám pomáhají zajistit dlouhodobou stabilitu našich služeb. Právě KLUB PŘÁTEL STROMU ŽIVOTA je důkazem, že když se skládá koruna ke koruně, vznikne suma, která může zajistit velkou věc – změnu v přístupu k umírání v naší společnosti.

QR platba

Díky laskavým lidem, kteří působí v těchto městech, obcích, nadacích a firmách můžeme pomáhat.

Strojírny Olšovec
Město Otrokovice
Nordic Steel
Kayaku Safety Systems Europe
CS Cabot
Resort Valachy
Robe
Optys
Alpiq
UnionOcel
ZC pod kloboukem
VVM-IPSO
Vivesa
NF Veolia
Tesco
Ostra
NXP
NFVS
NF Hyundai
Nadace OKD
Nadace ČEZ
Nadace Agrofert
Ministerstvo zdravotnictví
MSK
MPSV
MR Rožnosvsko
Lukrom
Lídé lidem
Kunčice pod ondřejníkem
NF Křídlení
Kofola
MR Kelečsko
Nadace J&T
Inspirace
HP Tronic
Hanon Systems
FormProjekt
FCC
Eurowag
Havířov
EU
Dino
Continental
ČT
Bivoj
Adra
a.ba ku.s
4ever
Město Ostrava
Frýdek Místek
Přerov
Hranice
Kroměříž
Nový Jičín
Valašské Klobouky
Valašské Meziříčí
Zlín
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové
Nadace EP Corporate Group
Obec Mořkov