Vedení organizace

Mgr. Marie Ryšková

ředitelkazakladatelka
604 641 238
ryskova@zivotastrom.cz

Martin Šimák

ředitel, zakladatel
731 439 965
simak@zivotastrom.cz

Zdravotní služba mobilního hospice

Bc. Stanislav Tvrdoň

vrchní sestravedoucí zdravotnického úseku
553 038 016
zdravotni@zivotastrom.cz

Mgr. Jana Wasilová

zdravotně – sociální pracovnice
553 038 016
wasilova@zivotastrom.cz

Zdravotní sestry

Petr Polehňák

staniční sestra

Bc. Petra Gurková

zdravotní sestra

Hana Martinčíková

zdravotní sestra

Jana Kotoučová, DiS.

zdravotní sestra

Andrea Melichaříková

zdravotní sestra

Michaela Stavinohová, DiS.

zdravotní sestra

Bc. Monika Navrátilová, DiS.

zdravotní sestra

Tereza Marynčáková

zdravotní sestra

Svatava Michálková

zdravotní sestra

Alena Mrkvová

zdravotní sestra

Martina Jerábeková

zdravotní sestra

Bc. Izabela Pavloková

zdravotní sestra

Bc. Andrea Hasalová

zdravotní sestra

Kateřina Hrabalová

zdravotní sestra

Pavel Škarka

zdravotní sestra

Kristýna Linhartová, DiS.

zdravotní sestra

Martina Vavříková

zdravotní sestra

Marie Riedelová

zdravotní sestra

Jarmila Matušíková

zdravotní sestra

Jiřina Mertová

zdravotní sestra

Bc. Tereza Němcová DiS.

zdravotní sestra

Karolína Šípová

zdravotní sestra

Lékaři

MUDr. Kamil Bezděk

lékař

MUDr. Josef Rybář

lékař

MUDr. Katarína Střelcová

lékař

MUDr. Jarmila Ryšková

lékař

MUDr. Gyula Nyárs

lékař

MUDr. Darina Kolářová

lékař

MUDr. Tomáš Petružela

lékař

MUDr. Jaroslav Hájek

lékař

MUDr. Vanda Světlíková

lékař

MUDr. Miroslav Kobsa

lékař

MUDr. Lenka Maurey

lékař

MUDr. Aleš Václavík

lékař

MUDr. Zuzana Kashová

lékařka

Odborné sociální poradenství

Mgr. Marie Dorazilová

vedoucí odborného sociální poradenství, sociální pracovnice
734 571 194

dorazilova@zivotastrom.cz
Pracovníci odborného sociálního poradenství

Mgr. Alena Vašáková, DiS.

sociální pracovnice

Mgr. Jana Šnerchová

sociální pracovnice

Mgr. Karel Slíva

sociální pracovník

Bc. Lenka Vykypělová

sociální pracovnice

Monika Petrášová, DiS.

sociální pracovnice

Věra Kopřivová, DiS.

pracovnice v sociálních službách

Petr Wiselka

pracovník v sociálních službách

Ing. Jan Bednařík

lektor programů pro školy

Mgr. Jenifer Kaločová

Psycholožka

Mgr. Karel Jaroš

sociální pracovník

Vít Raška

Bc. et Bc. Vít Raška

sociální pracovník

Šárka Tomišková

Bc. Šárka Tomišková

sociální pracovnice

Terenní odlehčovací služba

Mgr. Lenka Košťálová

sociální pracovnice
732 254 793

kostalova@zivotastrom.cz

Mgr. Jan Klos

sociální pracovník

Bc Markéta Svobodová

sociální pracovnice

Pracovníci terénní odlehčovací služby

Andrea Jemelková

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Henrieta Vaňková

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Zuzana Fraisová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Radana Harrandová

pracovnice v sociálních službách - odlehčovací asistentka

Jana Tomšíková

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Petra Nogolová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Marie Růčková

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Radana Bartoňová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Filip Stypka

pracovník v sociálních službách – odlehčovací asistent

Ondřej Kerhart

pracovník v sociálních službách – odlehčovací asistent

Vladimíra Fibingrová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Kateřina Honová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Jana Odendall

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Andrea Stillnerová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Nikola Střelcová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Martina Jurošová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Zuzana Cabáková

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Eva Fusková

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Martina Hanzlíková

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Radek Podešva

pracovník v sociálních službách – odlehčovací asistent

Petra Nováková

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Kateřina Skopalová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Veronika Leškovská

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Jitka Kurucová Čechová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Diana Juráková

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Bc. Lucie Leiterová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Tomáš Urbánek

pracovník v sociálních službách – odlehčovací asistent

Marie Kosková

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Zuzana Zdařilová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Iveta Vaňková

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Ellen Weissbrodová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Lenka Hermanová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Andrea Benešová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Pavla Popelářová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Eva Ristemi

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Ivana Kašpárková

Ivana Kašpárková

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Barbora Hartošová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Kristýna Richterová

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Bohumíra Vulfson

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Zdeňka Korčáková

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Jana Horáková

pracovnice v sociálních službách – odlehčovací asistentka

Ekonomické oddělení

Bc. Dagmar Pomikálková

vedoucí ekonomického oddělení
605 469 486

pomikalkova@zivotastrom.cz
Pracovníci ekonomického oddělení

Helena Smolíková

mzdová účetní
735 750 102

smolikova@zivotastrom.cz

Lenka Růčková

účetní
735 750 102

ruckova@zivotastrom.cz

Fundraising

Bc. Markéta Blinková

koordinátorka projektů, PR manažerka, fundraiser
739 503 670

blinkova@zivotastrom.cz

Ing. Richard Turza

fundraiser
602 522 298

turza@zivotastrom.cz

Mgr. Eva Arnošt

fundraiser, pedagogická pracovnice
553 038 016

eva.arnost@zivotastrom.cz

Ing. Petr Arnošt

fundraiser, projektový manažer
553 038 016

arnost@zivotastrom.cz

Petr Janík, DiS.

fundraiser
737 525 997

janik@zivotastrom.cz

Alexandr Šuršakov

administrátor projektů, fundraiser
736 755 297

sursakov@zivotastrom.cz

Ladislav Blahuta

PR manažer
736 628 338

blahuta@zivotastrom.cz

Mgr. Margareta Holešová

koordinátor projektů, PR manager, fundraiser
+420 730 118 956
holesova@zivotastrom.cz

Ing. Olga Maternová

projektový manager
731 042 410
maternova@zivotastrom.cz

Bc. Petr Michael Richtár DiS.

Komunikace s dárci, fundraiser
739 250 058

richtar@zivotastrom.cz

Správa

Jana Galiová

správa budovy

Alena Poštolková

vedoucí obchůdku Srdcovka
srdcovka@zivotastrom.cz

Miroslav Bureš

IT pracovník
bures@zivotastrom.cz

Projekty

BcA. Mario Šenkeřík

koordinátor, komunikace s dárci a Klubem přátel Stromu života
734 587 700
senkerik@zivotastrom.cz

Mirka Oleňáková

OPMH

Bc. Lenka Urbásková

OPMH, ZS

Pavla Vavrečková

Markéta Vojtová

OPMH, ZS

Kateřina Mrtvá

OPMH, ZS

Lukáš Pobořil

OPMH, ZS

Radka Vévodová

OPMH, ZS