Co je zdravotní služba
Mobilního hospice
Strom života?

Zelenohnědé listy

Kdy už půjdu domů?“, to je asi nejčastější otázka každého hospitalizovaného člověka. Mobilní hospic Stromu života umožňuje nevyléčitelně nemocným pacientům, kteří nechtějí trávit své dny v nemocnici, zůstat v domácím prostředí.

Dětští i dospělí pacienti bez omezení věku tak mohou prožít závěr života obklopeni milující rodinou. Mít dostupnou specializovanou paliativní péči lékařů a zdravotníků hospice a netrpět fyzicky, ani psychicky.

Jak funguje zdravotní služba
mobilního hospice?

Přijede za Vámi domů (případně jinam, pokud žijete například u svých příbuzných nebo v pobytovém zařízení) zkušený a laskavý zdravotník, který s Vámi i Vašimi blízkými bude mluvit o tom, jak bude spolupráce probíhat, jaké jsou možnosti naší pomoci, vyslechne Vaše obavy a potřeby a podpoří Vás v tom, že to společně zvládneme. Ve spolupráci s lékařem ukáže Vám i rodině, jak postupovat, vysvětlí Vám, jak funguje medikace, jak je možné si pomoci, jak uzpůsobit Vaši domácnost a co znamenají mnohdy složitá vyjádření ve zdravotních zprávách.

Naši zdravotníci jsou díky autům mobilní a mají s sebou všechny potřebné přístroje, léky a pomůcky, které Vám uleví. Neprodleně přijedou za Vámi skutečně kdykoliv a kamkoliv. K dispozici Vám budou nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu bez ohledu na státní svátky a víkendy. Můžete je kdykoliv kontaktovat, abyste získali odpověď, pomoc nebo ujištění.

Veškerou péči, léky i vybavení Vám po celou dobu poskytneme bezplatně. Náklady na péči o Vás jsou hrazeny částečně ze zdravotního pojištění, zbylou část nákladů hradíme prostřednictvím darů od našich podporovatelů.

Všichni naši lékaři a zdravotní sestry jsou proškoleni a neustále vzděláván v paliativní péči tak, aby zvládali i velmi složité situace. Když se Váš zdravotní stav zhorší, budou si vědět rady a dokáže najít možnosti, jak Vám ulevit od nepříjemných projevů onemocnění.

Každý ze zdravotníků zároveň koordinuje pomoc společně s dalšími členy týmu mobilního hospice. Dokáže Vám proto zprostředkovat psychosociální pomoc (např. při vyřízení sociálních dávek nebo v situaci, kdy budete Vy nebo Vaši blízcí potřebovat své pocity sdílet).

Vím, jaké to je. Starala jsem se o tátu a s hospicem přišla úleva, že na to nejsem sama. Byli jste jediní, kdo mě v této situaci podržel. Neskutečně laskaví a profesionální. Na chvíli jste se stali členy naší rodiny.

PANÍ EVA, 38 LET

Vím, jaké to je. Starala jsem se o tátu a s hospicem přišla úleva, že na to nejsem sama. Byli jste jediní, kdo mě v této situaci podržel. Neskutečně laskaví a profesionální. Na chvíli jste se stali členy naší rodiny.

PANÍ EVA, 38 LET

Co je nezbytné pro přijetí pacienta do služby mobilního hospice?

Pacient se svobodně rozhodl prožít závěr svého života v domácím prostředí a ve společnosti svých blízkých.

Pacient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu, byla mu ukončena léčba vedoucí k jeho uzdravení a byla mu indikována (předepsána a doporučena ošetřujícím lékařem) specializovaná paliativní péče.

Nemocný člověk zná svou diagnózu a on i jeho rodina souhlasí s paliativní péčí – tedy péčí, která je zaměřena na léčbu bolesti a zmírnění dalších obtížných projevů nemoci a na zachování co nejvyšší možné kvality života.

Alespoň jeden blízký je připraven převzít zodpovědnost za celodenní péči o nemocného.

Jak zažádat o zdravotní službu mobilního hospice?

O zdravotní služby našeho mobilního hospice můžete požádat prostřednictvím kontaktování paní Mgr. Jany Wasilové, která je koordinátorkou a zdravotně – sociální pracovnicí služby. Ráda Vám zodpoví také jakékoliv další dotazy, které Vás v souvislosti s péčí zajímají.

V případě zájmu o naše služby máte možnost vyplnit FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO PÉČE MOBILNÍHO HOSPICE.

Formulář slouží jako pomůcka v procesu přijímání nových pacientů. Jeho vyplnění není nutností, pouze nám pomáhá snadněji získat informace potřebné pro přijetí pacienta.

Kontakt pro pacienty a jejich blízké

Mgr. Jana Wasilová
553 038 016
wasilova@zivotastrom.cz
volejte po - pá 7:00 až 15:00

Kontakt pro lékaře


Bc. Stanislav Tvrdoň
608 052 524
zdravotni@zivotastrom.cz
volejte po - pá 7:00 až 15:00

Kontakt pro pacienty a jejich blízké

Kontakt pro pacienty a jejich blízké

Mgr. Jana Wasilová
+420 553 038 016
wasilova@zivotastrom.cz
volejte 7:00 až 15:00

Kontakt pro lékaře

Kontakt pro lékaře

Bc. Stanislav Tvrdoň
+420 608 052 524
zdravotni@zivotastrom.cz
volejte 7:00 až 15:00