Sbírkové kasičky

Vaše dobrosrdečnost pomůže uhradit výdaje spojené s péčí o naše pacienty.
I díky Vám můžeme stále pomáhat a jsme Vám za to neskutečně vděční.

Kariéra

Valašské Meziříčí Hřbitov

Masarykova 29
Valašské Meziříčí 1
757 01

Sbírková kasička - prázdná

Prostor pro vás

Chcete nás také podpořit formou
umístění sbírkové kasičky?
Volejte +420 734 587 700

Srdečně Vám děkujeme!

Všechny sbírky probíhají na základě platného osvědčení č.j. 99533/2021 ze dne 8.6.2021 (Krajský úřad města Ostravy).