Osvětové programy pro školy

Dětské a studentské
kolektivy

Zelenohnědé listy

Pro mateřské, základní a střední školy nabízíme v rámci činnosti naší Poradny
pro pečující a pozůstalé Stromu života preventivně – osvětové programy.

Preventivně – osvětové programy

Seznamují žáky a studenty s tématem zdraví a nemoci, koloběhu života, stáří, umírání a hospicovou péčí. Děti jsou během celého programu aktivně zapojeny, účastní se speciálně vytvořených her, pracují ve skupinách i jednotlivě. Mohou si vyzkoušet zdravotnické pomůcky, které používáme při pomoci pacientům nebo simulátor stáří a handicapu, který jim přiblíží, jaké to je, když má člověk omezenou hybnost, zhoršený zrak nebo sluch. Programy nabízíme ve dvou variantách.

Nemocnice na kolech

Hnědý list

(pro MŠ a 1. stupeň ZŠ) probíhá v sídle
Mobilního hospice Strom života

Děti se mohou těšit na pohádkové sklepení a hravou formou se seznámí s činností hospicové péče. Pohádkové sklepení je přizpůsobené danému ročnímu období a odkazuje se na lidové zvyky a tradice. Besedy probíhají dopoledne od 9 do 11 hodin.

Co teď, co potom?

Hnědý list

(pro MŠ, ZŠ i SŠ)
probíhá přímo ve školách

cotedcopotom.cz

Programy jsou určené pro děti všech věkových kategorií a jsou přizpůsobené samostatně pro třídy v jednotlivých stupních (1. – 3. třída, 4. – 5. třída, 6. – 7. třída a 8. – 9. třída) a střední školy.

Program probíhá vždy v jedné třídě.

Jeho délka je pro mateřské školy 60 minut, pro základní a střední školy 90 minut.

Ing. Jan Bednařík
Pro bližší informace o programu se prosím obraťte na následující kontakt:

Ing. Jan Bednařík
+420 739 764 683
bednarik@zivotastrom.cz

Sledujte také instagram proskoly_zivotastrom, kde si můžete přečíst bližší informace o programech a prohlédnout si fotografie z aktivit.