Co jsou terénní
odlehčovací služby
mobilního hospice
strom života?

Zelenohnědé listy

Pečujete o své blízké? Vnímáte, že dlouhodobá a celodenní péče o nemocného člena rodiny je pro Vás náročná a cítíte se vyčerpaní?

Být neformálním pečujícím je důležitý, ale zároveň těžký úkol. Pocit nenahraditelnosti je zároveň velkou pastí, která může pečujícího ohrozit. Naše terénní odlehčovací služby Vám mohou pomoci, abyste při péči o svého starého rodiče, nemocného partnera nebo handicapované dítě nalezli prostor také pro svůj odpočinek, nabití sil a vyřízení potřebných záležitostí. Po sjednanou dobu Vás v péči zastoupí zkušení odlehčovací asistenti a Vy se tak nebudete muset bát, že o Vaši blízkou osobu není postaráno.

Jak fungují terénní odlehčovací
služby mobilního hospice?

Terénní odlehčovací služba je určena jak pečujícímu, tak také tomu, o koho je pečováno. Obvykle se v našich službách jedná o nevyléčitelně nemocné pacienty, kterým poskytujeme rovněž naše zdravotní služby. V rámci své kapacity ale pomáháme také lidem, kteří dlouhodobě pečují o osoby s demencí nebo například o dítě s postižením.

V době, kdy mají pečující prostor sami na sebe, si mohou v rámci volného času zařídit potřebné věci (např. návštěvu úřadů, lékaře, vyřízení nákupů, absolvování vzdělávací kurzů, setkávání s přáteli apod.) nebo si mohou odpočinout. V té době jsou zastoupeni odborným pracovníkem s bohatou praxí, který vykonává všechny nezbytné a dojednané činnosti spojené s péčí (např. zajištění stravy, volnočasových aktivit, zajištění hygieny, posílení nebo udržení dovedností spojených se samostatností, apod.).

Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy v předem dojednaném rozsahu a čase. Doporučujeme však, aby každá návštěva asistenta trvala alespoň po dobu 2 hodin, a to z toho důvodu, že kratší doba není pro potřebný odpočinek dostačující. Dokážeme zajistit také dlouhodobější asistence (např. v případě potřeby pečujícího odcestovat).

Důležitou skutečností je, že smlouvu o čerpání služeb je možné uzavřít pouze na dobu 3 měsíců. A to z důvodu zákonné úpravy odlehčovacích služeb, které jsou poskytovány po nezbytně nutnou dobu určenou k odpočinku pečujícího. Uzavření smlouvy předchází osobní návštěva sociálního pracovníka, který zmapuje situaci v domácnosti, podá potřebné informace, vysvětlí možnosti služby a společně se členy rodiny naplánuje průběh spolupráce (obsah jednotlivých asistencí, jejich četnost v týdnu apod.).

Veškeré činnosti služby vykonáváme v domácím prostředí uživatelů, kde běžně žijí.

Terénní odlehčovací služby jsou dle platných právních norem zpoplatněny. Veškeré informace o úhradách naleznete v našem CENÍKU. Aby nebylo čerpání terénních odlehčovacích služeb přílišnou zátěží pro rozpočet rodin, pomáháme vždy s vyřízením dávky PŘÍSPĚVKU NA PÉČI, jehož prostřednictvím je možné služby spolufinancovat.

Že není s Patričkem něco v pořádku,
jsem si uvědomila lovi v březnu
po návratu z jarních prázdnin.

Celý příběh o dětské
paliativní péči

Že není s Patričkem něco v pořádku, jsem si uvědomila lovi v březnu po návratu z jarních prázdnin.

 

»​ Celý příběh o dětské paliativní péči

Jak zažádat o terénní odlehčovací služby mobilního hospice?

O terénní odlehčovací služby našeho mobilního hospice můžete požádat prostřednictvím kontaktování paní Mgr. Lenky Košťálové, která je vedoucí služby. Ráda Vám zodpoví také jakékoliv další dotazy, které Vás v souvislosti s péčí zajímají.

V případě zájmu o naše služby máte možnost vyplnit FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO PÉČE ODLEHČOVACÍ SLUŽBY.

Formulář slouží jako pomůcka v procesu přijímání nových uživatelů služby. Jeho vyplnění není nutností, pouze nám pomáhá snadněji získat informace potřebné pro sjednání spolupráce.

Kontakt pro pacienty a jejich blízké

Kontakt pro pacienty a jejich blízké

Mgr. Lenka Košťálová
+420 553 038 017
kostalova@zivotastrom.cz
volejte po – pá 7:00 až 15:00