Vzdělávání v oblasti paliativní péče
a navazujících služeb

Zdravotníci a další odborníci

Zelenohnědé listy

Vzdělávání a osvěta odborníků jsou nedílnou součástí naší práce. Rádi Vám připravíme
seminář na míru podle tématu, který Vás nebo Vaše kolegy zajímá.

Témata, pro která připravujeme přednášky a semináře

Komunikace závažné prognózy
Identifikace pacientů vhodných pro paliativní péči
Léčba nádorové bolesti
Paliativní geriatrie
Paliativní péče v nemocnici
Mýty a předsudky o paliativní péči
Pilotní projekt nemocničních paliativních týmu
– příklady dobré praxe

Ukončování onkologické léčby a její komunikace pacientovy a rodině
Nutrice a hydratace v paliativní péči
Zdravotní sestra a umírající pacient
Podpora pozůstalých rodin po úmrtí pacienta
Sestra v multidisciplinárním týmu a její role

Rozsah seminářů je vždy 3 – 4 hodiny

Cílové skupiny, pro něž jsou tyto semináře určeny

Lékaři, všeobecné sestry, praktické sestry, sociální pracovníci, ošetřovatelé, sanitáři, záchranáři, pracovníci v sociálních službách, krizoví interventi, psychoterapeuti.

Cena semináře se pohybuje mezi 2.250 Kč až 3.000 Kč/osobu, dle dohodnutého rozsahu. Je nutné počítat s minimální částkou 750 Kč na osobu/1 hodinu času.

Martin Šimák
Pro bližší informace a domluvu obsahu
semináře se prosím obraťte na kontakt:

Martin Šimák
+420 731 439 965
simak@zivotastrom.cz

Programy pro pozůstalé děti

Pomáhají dětem, kterým někdo blízký zemřel, usnadnit návrat zpátky do třídního kolektivu. Vysvětlíme spolužákům a pedagogům, co dítě zažívalo, zažívá a rovněž posílíme vzájemnou komunikaci mezi ním a spolužáky. Společně s kolektivem hledáme cesty, jak kamarádovi pomoci.

Program eliminuje vznik dalších patologických jevů v kolektivu jako je vyloučení nebo dokonce šikana. Slouží rovněž jako podpora pro učitele a pedagogy, pro které může být obtížné s tématem smrti ve třídě pracovat.

Marie Dorazilová
V případě zájmu prosím kontaktujte vedoucí
odborného sociálního poradenství:

Mgr. Marie Dorazilová
+420 734 571 194
dorazilova@zivotastrom.cz

Studenti zdravotnických škol

Zelenohnědé listy

Studentům středních, vyšších odborných a vysokých zdravotnických škol umožňujeme nahlédnout do práce zdravotníků v mobilním hospici prostřednictvím exkurzí a praktických workshopů. Znalost prostředí, ve kterém zdravotníci mohou nalézt své uplatnění, je podle nás podstatnou součástí přípravy budoucích profesionálů.

Pokud jste zástupcem školy nebo učiteli a rádi byste svým studentům umožnili získat větší vhled do mobilní
hospicové péče prostřednictvím praktického workshopu, obraťte se prosím na kontakt:

Martin Šimák

Bc. Stanislav Tvrdoň, MBA.
+420 608 052 524
tvrdon@zivotastrom.cz

Studenti sociálních oborů

Zelenohnědé listy

V rámci organizace zajišťujeme odborné praxe na úrovni středoškolského, vyššího odborného i vysokoškolského vzdělávání. Během docházky na praxi se studenti setkají s náplní práce sociálního pracovníka v multioborovém pojetí napříč službami organizace a dále dle domluvy a individuálních potřeb studenta.

Pokud jste studentem sociálního oboru a rádi byste chtěli získat větší představu o tom, jak služby Mobilního hospice Strom života fungují, obraťte se prosím na kontakt: